Minnesberg-Aggarps Samfällighetsförening och Minnesbergs Byalag
VÄGFÖRENING
OM FÖRENINGEN

Historia

PROTOKOLL
Årsmöte
Styrelse
DOKUMENT
Stadgar, regler, motioner mm
KONTAKT
Styrelse & webmaster

BYALAG
PROTOKOLL

Diverse

Årsmöte
AKTIVITETER
Arbetsgrupper
Pingis feb 2011
KONTAKT
Styrelse

FORUM
Till forumet >>
  Dokument
   
 
  Diverse
Stadgeändringsförslag 2013
Snöröjning 2012-2013
Vegetation vid väg
  Aktivitetslista
 
 
  Motioner
Inför årsmöte 2013-03-17
Inför årsmöte 2011-04-05
  Stadgar
Stadgar, 2013-03-17
Protokoll vid bildande av föreningen, 1997-04-28
 
  Årsbokslut
2013
2012
2011
2010
  Verksamhetsberättelse
2019
2018
2017
2016

2015

2013
2012
2011