Minnesberg-Aggarps Samfällighetsförening och Minnesbergs Byalag
VÄGFÖRENING
OM FÖRENINGEN

Historia

PROTOKOLL
Årsmöte
Styrelse
DOKUMENT
Stadgar, regler, motioner mm
KONTAKT
Styrelse & webmaster

BYALAG
PROTOKOLL

Diverse

Årsmöte
AKTIVITETER
Arbetsgrupper
Pingis feb 2011
KONTAKT
Styrelse

FORUM
Till forumet >>
  Byalagets styrelse
   
 
 
Jan Andersson ordförande (2012)  
Malin Claesson ledamot (2012-13)  
Kent Gyllenkrona ledamot (2012-13)  
Carina Jönsson ledamot, fyllnadsval (2012)  
     
Lena Holmdal suppleant 2012  
Camilla ekfrost suppleant 2012  
Jeanette Folkesson suppleant 2012  
     
Agneta Persson Revisor, fyllnadsval (2012)  
Eva Skorner Revisor, fyllnadsval (2012)  
     
Majlis Magnusson Valberedning (2012)  
Hans Magnusson Valberedning (2012)